">

Denksport

Denksport is een bezigheid waarin mensen zich met elkander meten door middel van een spel waarbij vooral analytisch denken benodigd is. Denksporten kunnen solo, recreatief maar ook in competitieverband gespeeld worden.  
Bij ons kunt u naast de reeds vermelde denksporten ook genieten van een partijtje rummy cub, scrabble, etc. Ook is er de gelegenheid tot het zelf starten met een kaartclub zoals hoogjassen, klaverjassen, rikken.
Via het contactformulier kunt u uw aanvragen verzenden, of bel naar: 013-5336400 of 06-54321481

 

                                                  

                                                               Cogito ergo sum : ik denk, dus ik besta.